PKN
Protestantse Gemeente Sint-Michielsgestel Schijndel
 
Deze website wordt vervangen Deze website wordt vervangen

Deze website komt per 1 maart 2017 te vervallen. Alle informatie van de Protestantse Gemeente Sint-Michielsgestel/Schijndel staat op de website http://pgsintmichielsgestel.nl. Klik hier om naar de nieuwe website te gaan.

 
Oproep voor mooie ideëen Oproep voor mooie ideëen

Op 19 maart a.s. is er een jeugddienst. De leiding en de kin­deren van de kindernevendienst, de jeugdkapel, kind op schoot en de doopouders, zijn begonnen met de voorbereidingen. We proberen aan te haken bij het thema van de PKN voor 2017: “500 jaar Protestants”. Het thema is zo breed dat dit bij voorbaat gaat lukken. Mocht u ideeën hebben over de invulling van de dienst, laat het weten aan Guido de Bekker,

 
Wat is er aan de hand in deze kerk? Wat is er aan de hand in deze kerk?

Al enkele jaren is er grote beroering in onze gemeenschap rondom het vertrek van de predikant mevrouw ds Marieke den Hartog. Vooral na recente publicaties in de krant is er verwarring ontstaan. Hier wordt alles eens op een rijtje gezet en wordt ingegaan op de meest gestelde vragen.

 
Vijf redenen om niet aan Kerkbalans te geven Vijf redenen om niet aan Kerkbalans te geven

Januari is de maand van Kerkbalans, de jaarlijkse financiële actie van alle Nedêrlandse kerken. Met mooie aanbevelingsbrieven en kleurige folders. Maar waarom zou u eigenlijk geld aan Kerkbalans geven. Hieronder vijf argumenten om niet mee te doen.

 
Kerkbalans 2017 Kerkbalans 2017

Wilt u graag bijdragen aan Kerkbalans 2017, maar heeft u de contactpersoon gemist die uw toezeggingsformulier ophaalt? Doe uw brief dan in de bus bij een van de volgende adressen:
Leliestraat 29 in Schijndel of De Meerkoet 6 in Sint-Michielsgestel.
 

 
De kerkdiensten:

De kerkdiensten:

Zondag 12 februari. Ds D. Strasser uit Son. Kindernevendienst. Koffiedrinken na de dienst.

Zondag 19 februari. Ds T. van Andel uit Valkenswaard. Viering van de Maaltijd van de Heer.

Zondag 26 februari. Ds Axel Rooze uit Tilburg. Kindernevendienst. Koffiedrinken na de dienst.

Zondag 5 maart. Ds W. de Koeier uit Heerewaarden. Eerste zondag van de veertigdagentijd.

Zondag 12 maart. Mevr G. Poelstra uit Den Bosch. Tweede zondag van de veertigdagentijd. Kindernevendienst. Koffiedrinken na de dienst

 
Op reis met Gert Jan de Bruin Op reis met Gert Jan de Bruin

Reis naar Umbrië, in het voetspoor van Franciscus
In het kerkblad schreef ik recent een artikel over Franciscus en kondigde ik een reis aan naar Assisi en omstreken in september.
Op donderdagavond 2 maart is er in de Paaskerk (Augustinuspark 1, 1185 CN Amstelveen) een voorlichtingsavond over die spirituele reis naar Umbrië. Als u interesse hebt en meer wil horen, dan bent u daar van harte welkom!
Lees het reisprogramma..

 
Wandelen en bezinnen

Wandelen en bezinnen

Wandelen en bezinnen (13 januari 2017)
Deze keer waren we met 11 deelnemers op het gastadres in Lennisheuvel bij een boeiende inleiding van Zwaantje Janssens over het Bijbelboek Job. Daarover straks een samenvatting. Na de inleiding werd er kort gewandeld naar het nabijgelegen theehuis ’t Bakhuis. De reden hiervoor was het afscheid van ds. Marieke den Hartog die in 2010 de initiator was van wat toen nog heette Emmaus-wandelingen, later wandelen en bezinnen genoemd. Marieke heeft regelmatig meegedaan met de wandelingen. Tijdens de bezinning over een onderwerp gaf ze als theoloog vaak waardevolle aanvullingen.
In een gezellig samenzijn in het theehuis overhandigden we haar een samengesteld fotoboek met geschreven teksten van de diverse deelnemers. Het boek ontroerde haar en zal een blijvende prettige herinnering nalaten.
Een volgende wandeling is op 17 februari in Boxtel. Gastadres Dommeloord 26. Aanvang 9.30 uur.
Als u mee wilt doen kan dat via opgave- tot twee dagen van tevoren- bij Joop van den Bovenkamp tel. 073 5514281.
Hier staat het hele verslag..

 
Seniorenlunch 2017

Seniorenlunch 2017

Een winterzonnetje begeleidde op 12 januari, 39 mensen naar de ingang van school Compas van Kentalis in Sint-Michielsgestel. Daar werden we opgevangen door jonge gastheren en -vrouwen, die te maken hebben met doofheid of een taalontwikkelingstoornis. Leerlingen van Compas die zich door middel van werkervaring in de praktijklokalen voorbereiden op werk of een vervolgstudie. Een bijzondere locatie waar we dit jaar de seniorenlunch 2017 mochten houden.

In het restaurant van Compas voelden we ons al snel thuis. We genoten van een prima lunch en professionele bediening. Geen wonder dat aan het eind van de lunch de handen de lucht ingingen als dank aan het team leerlingen die dit mogelijk maakten. Wil je foto’s van die middag zien, klik dan hier.

 
Mijn Kerk Verbindt Mijn Kerk Verbindt

De actie Kerkbalans gaat weer van start. Het thema is dit jaar: ‘Mijn kerk verbindt’. Alle leden krijgen via de contactpersonen een brief met het verzoek om een bijdrage. De kerk krijgt geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van kerkleden en betrokkenen, van mensen zoals u.
Is onze gemeente voor u ook een plek van contacten en ontmoeten? Daar waar je samen kunt optrekken, samen iets op kunt bouwen, inspiratie en motivatie vindt?  Doe dan in 2017 (weer) mee aan de actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier dat u in januari ontvangt, ruimhartig in.
Landelijk begint de actie Kerkbalans 2017 letterlijk oorverdovend. Op zaterdag 21 januari 2017 doen Ernst en Bobbie (bekend van televisie) samen met honderden kinderen een recordpoging klokluiden op het Domplein in Utrecht.

 
ACTIVITEITEN IN DE OMGEVING

ACTIVITEITEN IN DE OMGEVING

Het Nederlands Kamerkoor weer in de Boxtelse basiliek
Op zaterdag 11 februari 2017 zal het gerenommeerde Nederlands Kamerkoor om 16.00 uur haar vijfde concert geven in de Sint-Petrusbasiliek onder de titel “Britten: Sacred and Profane”. Lees meer...

Speciale Kerkochtend in Boxtel op 12 februari. Lees meer...

Op 13 februari een interessante lezing in de abdij van Berne. Lees meer...

 
Dineke van Oort verzorgt vanaf 1 september het pastoraat.

Dineke van Oort verzorgt vanaf 1 september het pastoraat.

Dineke van Oort, kerkelijk werker voor de mensen van 80 jaar en ouder in de PG De Rank Nieuwegein-Zuid, ondersteunt vanaf 1 september 2016 onze gemeente in het pastoraat.
Zij is beschikbaar voor een halve dag per week of een dag per twee weken als dat zo uitkomt. Het is haar bedoeling om de dinsdagmiddag te reserveren voor dit werk. Veel zal gaan via de ouderling en/of contact persoon.
Maar indien u vertrouwelijk met haar wilt spreken, zonder tussenkomst van de ouderling en/of contactpersoon kunt u contact met haar opnemen via tel: 06-25231614   E-mail:

 
NEPAL

NEPAL

Nieuwsbrief 2.5  (oktober) is verschenen

Bijdragen kunt u overmaken op: NL 38 RABO 0307070719 ten name van Stichting Neupanefonds te Sint-Michielsgestel.

 
Doppen sparen voor blindegeleidehonden.

Doppen sparen voor blindegeleidehonden.

Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van frisdrankflesjes of melkpakken. De Diaconie roept u op om deze niet weg te gooien, maar in te leveren! Zo steunt u KNGF Geleidehonden. De ingeleverde dop­pen worden gesorteerd en leveren geld op bij recyclebedrijven. De opbrengst komt geheel ten goede aan de opleiding van de geleidehonden. Begin januari was al 40.000 kilo plastic doppen gespaard. Doet u ook mee?
Vanaf volgende week staat er achter in de kerk een doos waar u uw doppen en deksels in kunt doen. Denkt u daarbij aan doppen en deksels van: mineraaal- of spuitwater, melk- of yoghur­t­pakken, fruitsappakken, sportdrank, wasmiddelflessen en -doseerdopjes, zeep- en shampooflessen, deodorant spuitbussen, slagroombussen, pindakaas- en chocoladepastapotten.  Meer informatie: www.geleidehond.nl/doppen

 

 
ANBI

ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Er is een nieuwe ANBI regelgeving. Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen moeten uiterlijk per 1 januari 2016 aan deze nieuwe ANBI-regeling voldoen. Dat betekent concreet dat elke gemeente, diaconie en classicale vergadering straks verplicht is om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

De kerkrentmeesters zorgen ervoor dat de gegevens binnenkort op onze website worden gepubliceerd, onder de knop ANBI in het hoofdmenu.
 

 
Organisatie in Beeld Organisatie in Beeld

De organisatie van onze gemeente is in een schema in beeld gebracht. De bedoeling is dat hiermee snel kan worden nagegaan welke activiteiten en taken ons bezighouden en 'hoe de lijntjes lopen'.
Als u wilt weten welke personen al deze functies en taken invullen, dan kunt u dit zien in "Lijst van vrijwilligers. Deze lijst staat onde de "Interne Informatie", daar voor moet u even inloggen. De inlogcodes kunt u opvragen bij de

 
 

Inloggen


MEDEDELINGEN:

NIEUWS: Het kerkblad van februari/maart 2017 is verschenen. Een bijzonder nummer zoals u hier kunt lezen.
___________________

De wekelijkse orde van dienst is iedere zondag op de website te lezen onder Downloads.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.